Plusujcie Disco Polo! Nikt…

Plusujcie Disco Polo! Nikt nigdy nie plusuje Disco Polo ( ͡° ʖ̯ ͡°)
#discopolo #muzyka #bialystok #hotelgolebiewski